Sr. Xavier Gibert

Secretari General del Departament d' Empresa i Ocupació de la Generalitat

Sr. Xavier Gibert

Secretari General del Departament d' Empresa i Ocupació de la Generalitat