Sr. Sebastià Blàzquez

Director comercial del Grup Soler

Sr. Sebastià Blàzquez

Director comercial del Grup Soler