Sr. Enric Mir

Vice-president Diputació de Lleida, Patronat Promoció Económica

Sr. Enric Mir

Vice-president Diputació de Lleida, Patronat Promoció Económica