Il·lm. Sr. Àngel Ros

Alcalde de Lleida

Il·lm. Sr. Àngel Ros

Alcalde de Lleida