Xavier Farriols

Sr. Xavier Farriols

Director General Negoci Elèctric de Factor Energia

Sr. Ramon Pernia

Cap del Dept. Operacions Fruits de Ponent

Sra. Montse Palau

Cap Dpt. Multisub. Gas Natural SA

Sr. Robert Fauria

Director Àrea Energia Grup Soler

Sr. Sebastià Blàzquez

Director comercial del Grup Soler

Sr. Joan Josep Escobar

Cap divisió gestió energètica ICAEN

Sr. Albert Batalla

Alcalde de La Seu d'Urgell

Sr. José Enrique Vázquez

Pres. Honor Grup Gestors Energ. Cat.

Dr. Mariano Marzo

Catedràtic de Recursos Energètics UB

Sra. Mercè Rius
Directora general de l'ICAEN, Institut d'Energia de Catalunya
Sra. Mercè Rius Directora general de l'ICAEN, Institut d'Energia de Catalunya

Il·lm. Sr. Àngel Ros
Alcalde de Lleida
Il·lm. Sr. Àngel Ros Alcalde de Lleida

Sr. Enric Mir
Vice-president Diputació de Lleida, Patronat Promoció Económica
Sr. Enric Mir Vice-president Diputació de Lleida, Patronat Promoció Económica

Sr. Xavier Gibert
Secretari General del Departament d' Empresa i Ocupació de la Generalitat
Sr. Xavier Gibert Secretari General del Departament d' Empresa i Ocupació de la Generalitat

Sr. Francisco José Garcia
Director Territorial Comercialitzadora Gas Natural SA
Sr. Francisco José Garcia Director Territorial Comercialitzadora Gas Natural SA

Sr. Alfons Conesa
Director General Agència Catalana de Consum del Departament Empresa i Ocupació
Sr. Alfons Conesa Director General Agència Catalana de Consum del Departament Empresa i Ocupació

Sr. Robert Bonet
Gerent de LedTech Ibérica
Sr. Robert Bonet Gerent de LedTech Ibérica

Sr. Juan Pedro Domingo
Director técnic de AGEFRED
Sr. Juan Pedro Domingo Director técnic de AGEFRED